Κυ05042020

Back ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

Κανονισμός για δημιουργούς

  • PDF

regulation

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σχολικό έτος 2012-2013 

Κανονισμός για τους συγγραφείς και τους εικονογράφους 

Το πρόγραμμα

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), έχοντας σταθερά ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, και ειδικότερα στις κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, επιχειρεί μια δυναμική παρέμβαση, μοναδική μέχρι σήμερα σε κλίμακα και διάρκεια.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ΕΚΕΒΙ έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους για την Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που θα καλύψει τρεις πλήρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014). Αιχμή του προγράμματος είναι η άμεση εξοικείωση των μικρών μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο.

Ένας από τους κύριους άξονες των δράσεών μας είναι η εκτέλεση ενός ευρύτατου προγράμματος γνωριμίας των μαθητών με τους δημιουργούς των βιβλίων (περισσότερες από 3.000 επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων σε σχολεία όλης της Ελλάδας μέσα σε 3 χρόνια). 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά τις επισκέψεις δημιουργών στα σχολεία. Άλλες πτυχές του προγράμματος, όπως οι ψηφιακές συναντήσεις, έχουν διαφορετικές διαδικασίες.

 

Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα για την ώρα απευθύνεται στα 961 ολοήμερα δημοτικά σχολεία της επικράτειας που λειτουργούν με βάση το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε αυτά τα δημοτικά σχολεία και μόνο, μια ώρα την εβδομάδα είναι πλέον αφιερωμένη στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των μαθητών.

Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων των πιο πάνω δημοτικών σχολείων.

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις για φέτος θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013.

Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος είναι υποχρεωμένος να προετοιμάσει τους μαθητές του για τη συνάντηση, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τον προσκεκλημένο συγγραφέα ή εικονογράφο.

Κάθε δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει το θέμα που θα παρουσιάσει. Είναι ωστόσο χρήσιμο να το προσδιορίσει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα των μαθητών και να διευκολυνθεί η προετοιμασία τους. Ας μην ξεχνάμε ότι καμιά φορά η επιλογή ενός δημιουργού από κάποιο σχολείο γίνεται επειδή έχει προηγηθεί κάποια «δουλειά» πάνω σε ένα ή περισσότερα έργα του. Ο δημιουργός καλό θα ήταν να λάβει υπόψη του τις ανάγκες του σχολείου και την προεργασία που έχει ενδεχομένως γίνει.

Το πρόγραμμα καλύπτει 1 ημέρα επίσκεψης του δημιουργού στο εκάστοτε σχολείο. Εφόσον έχει προσκλήσεις από περισσότερα σχολεία στον ίδιο νομό ή σε άλλους κοντινούς νομούς, καλό είναι οι επισκέψεις να συνδυάζονται, όταν αυτό είναι εφικτό. Δεν επιτρέπεται όμως να οργανώνονται επισκέψεις σε διαφορετικά σχολεία μέσα στην ίδια μέρα.

Στο πρόγραμμα προτείνεται να συμμετέχει μία ομάδα παιδιών έως το πολύ 50 άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η αμεσότητα και η δημιουργική διάσταση της επικοινωνίας. Εφόσον ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος είναι διαθέσιμος, δύναται να συναντήσει περισσότερες από μία ομάδες παιδιών μέσα στην ίδια ημέρα.

 

Όροι συμμετοχής

Κάθε σχολείο που μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα δικαιούται την επίσκεψη ενός συγγραφέα ή εικονογράφου για κάθε σχολικό έτος.

Ο εκπαιδευτικοί επιλέγουν 8 ονόματα συγγραφέων ή εικονογράφων με σειρά προτίμησης, ενώ στη συνέχεια θα διερευνηθεί από το ΕΚΕΒΙ ποιος δημιουργός έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το σχολείο.

Από τη στιγμή που η αίτηση γίνει δεκτή, το ΕΚΕΒΙ φέρνει σε επικοινωνία τον συγγραφέα ή τον εικονογράφο με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ώστε να καθορίσουν από κοινού την ημερομηνία επίσκεψης, τα θέματα συζήτησης, την προετοιμασία των μαθητών κλπ.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης πρέπει να ορίζεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της απάντησης από το ΕΚΕΒΙ, έπειτα από συνεννόηση του δημιουργού με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Εάν ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος δεν καθορίσει την ημερομηνία επίσκεψής του μέσα στο διάστημα αυτό, το ΕΚΕΒΙ θα προχωρά χωρίς προειδοποίηση στις επόμενες προτιμήσεις του σχολείου.

Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, και μόνο εφόσον δεν έχουν υπάρξει χρεώσεις σε εισιτήρια και ξενοδοχεία.

Οι κρατήσεις των εισιτηρίων και των ξενοδοχείων γίνονται πάντοτε μετά από συνεννόηση των δημιουργών με το ΕΚΕΒΙ. Οι διαδικασίες του προγράμματος δεν επιτρέπουν αλλαγές στις κρατήσεις αυτές. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή με ευθύνη του δημιουργού, θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει ο ίδιος το επιπλέον κόστος.

Εφόσον ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος επιθυμεί να συνδυάσει την επίσκεψή του σε ένα σχολείο με άλλη εκδήλωση (σε βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη, σχολείο εκτός προγράμματος), θα πρέπει να βρεθεί τρόπος κάλυψης των επιπλέον εξόδων από τον φορέα που τον προσκαλεί. Οι εκδηλώσεις εκτός προγράμματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την οργάνωση της επίσκεψης στο σχολείο, η οποία αποτελεί προτεραιότητα.

} Ο δημιουργός δεν θα πρέπει να ζητά από το σχολείο να προβεί σε δαπάνες που σχετίζονται με τη δική του επίσκεψη (όπως π.χ. κάλυψη εξόδων ταξί κ.ά.) ούτε και να απαιτεί από το σχολείο, θέτοντάς το ως όρο της επίσκεψής του, την αγορά βιβλίων του. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η οργάνωση πώλησης βιβλίων του συγγραφέα ή εικονογράφου μέσα ή κοντά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτό.

} Η αγνόηση των παραπάνω κανόνων φέρνει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς σε δύσκολη θέση και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις για τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με εμπορικούς σκοπούς (πώληση βιβλίων κ.λπ).

 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής

Μετακίνηση

Αεροπλάνο: οικονομική θέση

Η κράτηση γίνεται και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μετακινούμενος είναι απολύτως απαραίτητο να κρατήσει και να προσκομίσει στο ΕΚΕΒΙ την κάρτα επιβίβασης.

Πλοίο: Β’ θέση και καμπίνα Β’ θέσης (για μεγάλα ταξίδια)

Η έκδοση γίνεται από τον μετακινούμενο και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

Τρένο : Β’ θέση

Η έκδοση γίνεται από τον μετακινούμενο και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

ΚΤΕΛ

Η έκδοση γίνεται από τον μετακινούμενο και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

Αστικές συγκοινωνίες

Η αξία του αντιτίμου των εισιτηρίων εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

Ταξί

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει χρήση ταξί σε καμία περίπτωση. Ενδεχόμενη χρήση ταξί θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον δημιουργό.

ΙΧ

Kαλύπτεται το κόστος βενζίνης (0,20 €/χιλιόμετρο).

Το ποσό εξοφλείται με την προσκόμιση απόδειξης με σφραγίδα του πρατηρίου καυσίμων.

Καλύπτεται αποκλειστικά το ποσό που δικαιολογείται βάσει χιλιομετρικής απόστασης η οποία υπολογίζεται από το ΕΚΕΒΙ.

Kαλύπτεται επίσης το κόστος των διοδίων, με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποκομμάτων.

Η απόδειξη του πρατηρίου που προσκομίζεται πρέπει να είναι συν πλην τριών ημερών από τη μέρα που πραγματοποιήθηκε το ταξίδι.  

 

Διαμονή (εκτός έδρας)

Το πρόγραμμα καλύπτει 1 διανυκτέρευση για κάθε επίσκεψη.

Η κράτηση γίνεται από το ΕΚΕΒΙ αποκλειστικά στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο δημιουργός διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο δικής του προτίμησης, το ΕΚΕΒΙ δεν θα είναι σε θέση να τον αποζημιώσει ούτε να συμψηφίσει με την αμοιβή του.

Εάν για κάποιο λόγο ο δημιουργός δεν χρησιμοποιήσει την κράτηση στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να ενημερώνει το ΕΚΕΒΙ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν το ταξίδι του.

 

Αμοιβή

Από το ΕΚΕΒΙ προβλέπεται αποζημίωση 150,00 € μεικτά (με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη δαπάνης) για την κάθε επίσκεψη.

Για να διευκολύνεται η διαδικασία της καταβολής της αμοιβής και της εξόφλησης των εξόδων, οι δημιουργοί θα πρέπει να ακολουθούν τα πιο κάτω βήματα μετά το τέλος της επίσκεψης:

1. Αποστολή εντύπου απολογισμού επίσκεψης (ηλεκτρονικά ή παράδοση αυτοπροσώπως). Δεν θα πρέπει να αμελείται η σύνταξη ενός μικρού απολογισμού, με εντυπώσεις, ιδέες, προτάσεις, αλλά και σημαντικές πληροφορίες για την επίσκεψη (αριθμός παιδιών που συνάντησε κλπ).

2. Αποστολή καρτών επιβίβασης, εισιτηρίων και άλλων παραστατικών (ταχυδρομικά ή παράδοση αυτοπροσώπως) στο Λογιστήριο του ΕΚΕΒΙ.

3. Επικοινωνία με το Λογιστήριο του ΕΚΕΒΙ σχετικά με το παραστατικό για την αμοιβή και την εξόφληση εξόδων.

4. Όσοι δημιουργοί δεν διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση Απόδειξης Δαπάνης και να την αποστέλλουν (ταχυδρομικά ή παράδοση αυτοπροσώπως) στο Λογιστήριο του ΕΚΕΒΙ. 

5. Οι δημιουργοί παρακαλούνται να επισκέπτονται το λογιστήριο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας εξόφλησής τους (επίδοση ΑΠΥ, παραλαβή επιταγών κ.λπ) κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εξόφληση αφορά μικτό ποσό μεγαλύτερο των 1500 ευρώ απαιτείται η φορολογικής ενημερότητας.

 

Επικοινωνία με το ΕΚΕΒΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

Αθ. Διάκου 4, 11742 Αθήνα (www.ekebi.gr)


Για τις επισκέψεις σε σχολεία της περιφέρειας: Εύη Γεροκώστα

Τηλ.: 210 92 00 332, Fax: 210 92 00 305, e-mail: egerokosta@ekebi.gr


Για τις επισκέψεις σε σχολεία της Αττικής: Λίτσα Καφέ

Τηλ.: 210 92 00 303, Fax: 210 92 00 305, e-mail: lkafe@ekebi.gr


Για το Λογιστήριο: Κώστας Τρανούδης
Τηλ.: 210-9200310, Fax: 210 92 00 305, e-mail: ktranoudis@ekebi.gr


Συχνές ερωτήσεις

  • PDF

faq-episkepseis330Ποιον συγγραφέα / εικονογράφο να καλέσω;

Η επίσκεψη ενός δημιουργού στο σχολείο πρέπει να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά. Επομένως, είναι καλύτερα να προσκαλούμε αυτόν που έχουν αγαπήσει περισσότερο μέσα από τα βιβλία του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κάθε συγγραφέας επικοινωνεί με τους αναγνώστες του μέσα από τα κείμενά του. Μερικοί έχουν την ικανότητα να παίζουν ή να οργανώνουν μικρά δρώμενα με τα παιδιά και άλλοι όχι. Αυτό δε θα πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του προσκεκλημένου. Καλό είναι επίσης να ρωτήσετε τα παιδιά ποιους συγγραφείς έχουν ήδη συναντήσει, ώστε να μην επιλέξετε τους ίδιους.

 

Πότε είναι καλύτερα να προσκαλέσω ένα συγγραφέα / εικονογράφο;

Πολλά σχολεία διοργανώνουν επισκέψεις στις 2 Απριλίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δημιουργοί να μην μπορούν να πάνε παντού, αλλά και τα παιδιά να θεωρούν την επίσκεψη μέρος της σχολικής ρουτίνας. Διοργανώστε την επίσκεψη –αφού οι μαθητές σας γνωρίζουν επαρκώς το έργο του συγκεκριμένου δημιουργού– οποτεδήποτε μέσα στη χρονιά.

 

Πότε πρέπει να κλείσω την επίσκεψη;

Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα!

Οι περισσότερο γνωστοί συγγραφείς και εικονογράφοι έχουν το πρόγραμμα επισκέψεών τους γεμάτο από την προηγούμενη χρονιά. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγγραφή ενός βιβλίου απαιτεί σκληρή δουλειά και συγκέντρωση. Επομένως, ο χρόνος τους είναι πάντα περιορισμένος.

Μην ξεχνάτε επίσης τους εικονογράφους, χωρίς τους οποίους δεν θα υπήρχε το βιβλίο.

 

Ποιες πληροφορίες πρέπει να δώσω στον δημιουργό πριν από την επίσκεψη;

Κατά τη συνεννόηση μαζί του φροντίστε να του κάνετε γνωστή την ώρα κατά την οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο σχολείο, πόσο θα διαρκέσει η επίσκεψη, ποια τάξη θα δει, πόσα παιδιά, ποια βιβλία έχετε δουλέψει με τους μαθητές σας κτλ. Ρωτήστε τον αν θα επιτρέψει τις ερωτήσεις στη διάρκεια της συνάντησης ή μόνο στο τέλος και ενημερώστε τους μαθητές σας. Μην ξεχάσετε επίσης να του δώσετε και κάποιο τηλέφωνο ανάγκης, ώστε να μπορέσει εύκολα να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Δύο μέρες πριν επικοινωνήστε και πάλι μαζί του για να βεβαιωθείτε ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Πόσα παιδιά μπορούν να λάβουν μέρος σε μία επίσκεψη γνωριμίας;

Το ιδανικό θα ήταν ένα τμήμα σχολικής τάξης. Η επιτυχία μιας επίσκεψης εξαρτάται και από την ουσιαστική επικοινωνία του δημιουργού με τα παιδιά. Αν τα παιδιά είναι πάρα πολλά, δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, και επομένως χάνεται ο στόχος. Ένας συγγραφέας που μιλάει σε μια μεγάλη αίθουσα με παρούσες όλες τις τάξεις έχει απέναντί του κοινό διαφορετικών ηλικιών και, αντί για συζήτηση, γίνεται μονόλογος. Αυτό δυσκολεύει και τον ίδιο αλλά και τα παιδιά που γνωρίζουν το έργο του και θα ήθελαν να μιλήσουν μαζί του για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μην υποκύπτετε λοιπόν σε πιέσεις των διευθυντών ή συναδέλφων που σας λένε: «Αφού ήρθε, να μην τον γνωρίσουν και οι υπόλοιπες τάξεις;».

Με τους εικονογράφους τα πράγματα είναι ακόμη πιο "σφιχτά": Η φύση της δουλειάς τους είναι τέτοια που δύσκολα θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε ένα πολυπλυθές κοινό. 

 

Πώς θα προετοιμάσω τους μαθητές μου για αυτή την επίσκεψη;

Αφού οι μαθητές σας διαβάσουν ένα ή περισσότερα βιβλία του συγγραφέα που προσκαλείτε, ή αφού αντίστοιχα έχουν μελετήσει τη δουλειά ενός εικονογράφου, προετοιμάστε τις ερωτήσεις που ενδεχομένως θέλουν να του υποβάλουν. Φροντίστε να αφήσετε αρκετή ελευθερία στα παιδιά να ρωτήσουν αυτά που θέλουν, αλλά θυμίστε τους ότι οι προσωπικές ερωτήσεις θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον καλεσμένο τους. Αποφύγετε επίσης τις ανούσιες και γενικές ερωτήσεις, που επαναλαμβάνονται διαρκώς, ή την ανάγνωση κειμένων από τους μαθητές. Για παράδειγμα, αντί για τη γενικόλογη ερώτηση: «Από πού αντλείτε τις ιδέες για τα βιβλία σας;», θα ήταν πιο ουσιαστικό να ρωτήσουμε: «Πώς σας ήρθε η ιδέα για το συγκεκριμένο βιβλίο που διαβάσαμε;».

Μπορείτε επίσης, στην αρχή της χρονιάς, να ζητήσετε εκπαιδευτικό υλικό από τον εκδοτικό οίκο, ώστε να μπορέσετε να έχετε μια πρώτη δέσμη ιδεών σχετικά με την αξιοποίηση των βιβλίων στην τάξη.

 

Πρέπει να προσφέρω κάτι στο δημιουργό στο τέλος της επίσκεψης;

Λίγα λουλούδια ή ένα μικρό, ιδιαίτερα ξεχωριστό, δωράκι που θα έχουν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη.

Μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε μαζί με τους μαθητές σας ένα φάκελο με επιλεγμένες ζωγραφιές, φωτογραφίες ή σχόλια, τον οποίο θα δώσετε στο συγγραφέα στο τέλος της επίσκεψης. Αντί να ξοδέψετε χρήματα για αγορά δώρου, προτιμήστε να αγοράσετε βιβλία του συγγραφέα / εικονογράφου που προσκαλέσατε για την τάξη σας και να του ζητήσετε να τα υπογράψει.

  

Μπορώ να ζητήσω δωρεάν βιβλία από τον εκδοτικό οίκο;

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συγγραφείς αμείβονται με ποσοστά μόνον από τα βιβλία που πωλούνται. Για τα βιβλία που ενδεχομένως ο εκδότης δωρίσει σε σχολείο ή αλλού ο συγγραφέας δεν αμείβεται! Επομένως, αποφεύγουμε να ζητούμε δωρεάν βιβλία. Εξάλλου, η τιμή τους δεν είναι απαγορευτική, αν τη συγκρίνουμε με το κόστος του υπόλοιπου μαθητικού εξοπλισμού.

 

Πώς μπορώ να κάνω γνωστή την επίσκεψη του συγγραφέα και έξω από το σχολείο;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια τοπική εφημερίδα, περίπου δυο εβδομάδες πριν, και να τους ενημερώσετε για την πρωτοβουλία σας. Αν τους ενδιαφέρει, μετά την επίσκεψη μπορείτε να στείλετε φωτογραφικό υλικό, καθώς και μια παρουσίαση του συγγραφέα και του έργου του από τα παιδιά. Ένα τέτοιο υλικό μπορείτε να στείλετε και στο Δήμο, ώστε να κάνετε γνωστές τις πρωτοβουλίες του σχολείου σας.

 

Υποδοχή του συγγραφέα.

Φροντίστε να έχετε ενημερώσει από πριν όλο το προσωπικό του σχολείου (το Διευθυντή, τους συναδέλφους κτλ.) για το πρόσωπο το οποίο περιμένετε. Είναι καλό δε να έχετε κάνει και μια μικρή παρουσίαση, ώστε να γνωρίζουν όλοι λίγα πράγματα για αυτόν. Υποδεχτείτε τον καλεσμένο σας εσείς οι ίδιοι στην είσοδο του σχολείου (δεν είναι υποχρεωμένος να ψάχνει, για να σας εντοπίσει!) και οδηγήστε τον στο γραφείο. Φροντίστε να του προσφέρετε κάτι (καφέ, αναψυκτικό, νερό) πριν συναντήσει τα παιδιά και, αν πρόκειται να δει περισσότερες από μία τάξεις, παραχωρήστε του τουλάχιστον 10-15 λεπτά διάλειμμα ενδιάμεσα.

Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι συγγραφείς δεν έχουν τη δική σας εμπειρία με τα παιδιά, και επομένως πρέπει πάντα να είστε παρών στην τάξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης!

 

Πρέπει να κάνω κάτι μετά την επίσκεψη;

Λίγες μέρες μετά μπορείτε να στείλετε μαζί με τους μαθητές σας ένα ευχαριστήριο γράμμα, μια κάρτα, κάποιες φωτογραφίες ή δημοσιεύσεις από τον τοπικό Τύπο, που είναι πάντα μια ευπρόσδεκτη έκπληξη για το συγγραφέα! 

 Κι αν ακόμη έχω απορίες, με ποιον να επικοινωνήσω;

Για το θέμα των επισκέψεων των δημιουργών στα σχολεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Εύη Γεροκώστα, είτε γράφοντάς της στο egerokosta@ekebi.gr ή αναζητώντας την στο 2109200332.Κατάλογος δημιουργών Ι

  • PDF

creativity

Κατάλογος Α

Αφορά συγγραφείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα - ο κατάλογος ανανεώνεται διαρκώς. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους: www.biblionet.gr.


Αγγελίδου Μαρία

Αγγέλου Άγγελος

Αθανασιάδου Ανθούλα

Αθανασίου Έρικα

Αλεξάνδρου Γιώτα

Αλεξοπούλου – Πετράκη Φραντζέσκα

Αναγνώστου Κατερίνα

Ανδρικόπουλος Νικόλας 

Ανδρικοπούλου Μαρία

Ανθοπούλου-Καρυώτη Βάνα

Ανδριώτη Ευθυμία

Αντωνάκης Γιώργος

Αντωνίου-Αντωνάκου Ελένη

Αντωνίου Μαρία 

Αργυροπούλου Γιώτα

Αρμενιάκου Κωνσταντίνα

Αρτζανίδου Έλενα

Αυδή Άβρα

Αυτζής Μερκούριος

Βαβούρη Νίνα 

Βακάλη-Συρογιαννοπούλου Φιλομήλα

Βαλάσης Διονύσης

Βαλάση Ζωή

Βαρβαρήγος Δημήτρης

Βαρβαρούση Λήδα

Βαρελλά Αγγελική

Βασιλάκη Ασπασία

Βασιλάκη Πόλυ

Βασιλάκης Κώστας

Βασιλείου Λέττα

Βενιέρης Μάνος

Βιγγοπούλου Μυρσίνη

Βλαχοπούλου Στέλλα

Βοϊκλής Γιώργος

Βολουδάκη Νινέττα

Βούκανου Μαίρη

Βούλγαρη Σάντρα 

Γαβριηλίδου Σταματία

Γαλανοπούλου Γεωργία 

Γαρμπή Έρικα-Αγγέλικα 

Γεωργακούδη Θεοδώρα

Γεωργιάδου Σγουρή 

Γιακουμάκη Ιωάννα-Μαρία 

Γιαννακοπούλου Χαρά

Γιαννούλη-Locke Μαρία 

Γκίκα Ελένη

Γκιόκα Βούλγαρη Ελένη

Γκιωνάκη Αρετή

Γκρέκου Γλυκερία 

Γραμματικάκη Μαριβίτα

Γραμμόζη-Σωπίκη Σοφία 

Γρηγοριάδου-Σουρέλη Γαλάτεια

Γύρα Άννα

Δάλλα Άννα

Δαμουλάκη Μαρία

Δαρδάλη Άννα

Δαρλάση Αγγελική

Δεληβοριά Μάγια

Δεληγιάννης Νίκος

Δενεζάκη Λιάνα 

Δεσσύλας Αντώνης 

Δεσύλλας Χρήστος

Δικαίου Ελένη

Διακομανώλης Γιάννης 

Δημητριάδου Κική

Δημητρίου Μυρτώ

Δημοκίδης Άρης

Δήμος Χρήστος

Ελευθερίου Βαγγέλης

Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα

Ευθυμιάδου Σόνια

Ευσταθίου Αναστασία

Ζακχαίου Κυριακή

Ζαννάκη-Λιάλιου Ιουλία

Ζαραμπούκα Σοφία

Ζέη Άλκη

Ζορμπά-Ραμοπούλου Βησσαρία

Ζούρας Παντελής

Ηλιόπουλος Βαγγέλης

Ηλιοπούλου Μαρία

Θάνου Αγγελική

Θεοδωράκη Μάρω

Θεοφανοπούλου Τζένη

Ιεροπούλου Εύα

Ιντζέμπελης Ελπιδοφόρος

Ιωαννίδου Μαρία 

Καββαδά Μαριλένα 

Κάββαλου Στέργια

Κάβουρας Μάρκος

Καζάζης Μιχάλης

Καζάντη Μαρία

Καλαμαρά Παρή

Καλαμπαλίκη – Μπάου Θάλεια 

Καλοβυρνάς Λύο 

Καλουντζόγλου Χρίστος

Kαμαράτου-Γιαλλούση Ειρήνη

Κανάβα Ζωή

Κανάκη Στέλλα  

Καντάνη-Κάτσου Σταυρούλα

Καπούτση Σύρμω

Καραβά Ζαχαρούλα

Καραγιάννη – Τόλκα Ματούλα

Καραγιώργη Χριστίνα

Καραγκούνη Γλυκερία

Καραϊσκου Χρυσάνθη

Καράμπελας Ανδρέας

Καρκαβάτσου Ρέα

Κατσαρή Χαρά

Κατσέλης Γιώργος

Κατσίπη – Σπυριδάκη Ειρήνη

Κλιάφα Μαρούλα

Κοκκινάκη Λένα

Κόλια Ζέφη

Κόλλια Χριστίνα

Κολοτούρου Σοφία

Κοντολέων Άννα

Κοντολέων Μάνος

Κοντοπούλου Λίνα

Κουκουμάκα Ελισάβετ

Κούτρα Μαρίνα 

Κουτσιαρής Βασίλης 

Κυρίτση Λίλια 

Κυρίτση-Τζιώτη Ιωάννα

Κυρμανίδου Σωτηρία

Κωνσταντινίδου Τριανταφυλλιά

Κώττη Σόφη

Λαμπαδαρίδου-Πόθου Μαρία 

Λαμπαδαρίου Ηρακλής

Λάττα Γεωργία

Λεβεντάκη Βασιλική

Λεϊμονής Διονύσης

Λεμπέσης Γιώργος

Λυρατζή Μαρία

Λυχναρά Λίνα

Μάγκου Αναστασία

Μάγος Κώστας

Μαγουλά-Γαϊτάνου Πόπη

Μαγρίζου Βεατρίκη

Μακρής Κωστής

Μαμαλίγκα Μαρία

Μαμαλούκας Δημήτρης

Μανδηλαράς Φίλιππος

Μαντέλου Ελένη

Μαντουβάλου Σοφία

Μάστορη Βούλα

Μαστρομιχαλάκη Αγγελική

Ματσούκα Βιβή

Μαυρογιαννάκη Μαίρη

Μαυροκεφάλου Λιλή

Μαυρολέων Μανόλης

Μαυροματίδου Εύη

Μαυρομμάτη Ασπασία

Μερίκα Λένα

Μερτζάνη Άννα

Μεταξά-Παξινού Μαίρη

Μητακίδου Σούλα

Μητσιάλη Αλεξάνδρα

Μιζαμίδου Κυριακή

Μιχαήλ Γιούλα

Μιχαήλ Σύρμω

Μιχαηλίδου Στέλλα

Μιχαλοπούλου Αμάντα

Μιχαλούδη Μαρία

Μόσχου Κωνσταντίνα

Μουλάκη Έρα

Μουπαγιατζή Πόπη

Μουρίκη Κατερίνα

Μουσιώνη Λίνα

Μπαλινάκου Παναγιώτα

Μπαμπέτα Ιωάννα

Μπάρτζης Γιάννης 

Μπασλάμ Δημήτρης

Μπίζη Αλεξάνδρα

Μπίνιου Αθηνά 

Μπουλντούμη Ιωάννα

Μπουμπουρή Ράνια

Μπουντούρης Βασίλης

Νευροκοπλή Βασιλική

Νικολαϊδου Βούλα

Ντάσιου-Γιάννου Αθηνά

Ντεκάστρο Μαρίζα

Παλαιοθόδωρου Κατερίνα

Πάλμου-Κουλουμπή Βίκυ

Παμπούδη Παυλίνα

Παναγιωτάκης Γιώργος 

Παναγιωτοπούλου Λήδα

Παναγιωτοπούλου-Ρίζου Λίτσα

Παπαβενετίου Έρικα

Παπαγιάννη Μαρία

Παπαδάκη Χριστίνα

Παπαθεοδούλου Αντώνης

Παπαθεοδώρου Βασίλης

Παπαθωμά Θεοφανία

Παπαϊωάννου Θοδωρής

Παπαϊωάννου Ευγενία

Παπαλέξη Μαρία

Παπαμόσχου Ηρώ

Παπανικολάου Ρούλα

Παπανικολοπούλου Κατερίνα

Παρασκευοπούλου Σοφία

Παράσχου-Χατζηδημητρίου Σοφία

Πασπάτη Εριφύλη

Πατεράκη Γιολάντα

Πετκανοπούλου Μαρία

Πετρίδου-Φωτοπούλου Χρυσούλα

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη 

Πετροπούλου-Κουντούρη Ρένα 

Πετροπούλου-Λιανού Εύα

Πιλάβιος Νίκος

Πίνη Εύη

Πιπίνη Αργυρώ

Πιτσιδοπούλου Ελένη

Πλησή Παναγιώτα

Πούλος Κώστας

Πριοβόλου Ελένη

Πρωτοψάλτου Χρυσάνθη

Ραϊσης Βασίλης

Ράμος (Μαγεμένος) Νίκος

Ρεμούνδος Γιάννης

Ρεντζέλου Χαρούλα

Ρίτσου Έρη

Ρουμελιώτου-Δαρσινού Ευαγγελία

Ρουσάκη Μαρία

Ρουσοχατζάκη Μαρία

Ρουφάνη Ελένη

Ρώσση-Ζαΐρη Ρένα

Σάββα-Ρουμπάτη Μαίρη

Σακκά-Νικολακοπούλου Ναννίνα

Σαλπαδήμου Νίκη

Σαραντίτη Ελένη

Σαρρής Δημήτρης

Σβορώνου Ελένη

Σέρβη Κατερίνα

Σέργη Γιάννα

Σερδάρη-Παπαϊωάννου Ροδούλα 

Σερέτη Ευαγγελία

Σερέφας Σάκης

Σεχίδου Όλγα 

Σιαφαράκα Ευαγγελία

Σιδέρης Σπύρος

Σίνη Θωμαΐς

Σκαλίδη Ζωή

Σκάλκου Νικολέττα

Σκαρλάτου Ιωάννα

Σκορδά Φώτω

Σκορδαλά-Κακατσάκη Ευδοκία

Σμυρλή Παναγιώτα

Σμυρνιωτάκης Ιωάννης

Σουργιαδάκη Ειρήνη

Σπυροπούλου Χρύσα

Σταθούδη Καίτη

Σταματελόπουλος Παντελής

Σταματοπούλου Ιωάννα

Στεργιώτη Βάλια

Στίκα Δέσποινα

Συμεωνίδου Άννα

Τασάκου Τζέμη 

Tερζόπουλος Βασίλης

Τερκεσίδου Λένα

Τζαβάρα Κατερίνα

Τζερεφού Αντωνία

Τζιάλλα-Μάντζιου Ελευθερία

Τζούμα Ειρήνη

Τίγκα Τούλα

Τόλιου Αρετή

Τουτουντζή Ουρανία

Τρέσσου Ευαγγελία

Τριανταφύλλου Θάλεια

Τσάμπρα Φωτεινή

Τσαρούχας Πασχάλης

Τσιαμπαλή-Κελεπούρη Χρυσάνθη

Τσιαμπόκαλου Γιολάντα

Τσίγγου Στέλλα

Τσιλιμένη Τασούλα

Τσιμιακάκη Εύα

Τσίτας Μάκης

Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου Εύη 

Τσιτσανούδη Νικολέττα

Τσορώνη Γιολάντα

Τσούπρου Σταυρούλα

Τωμαδάκη Κωστούλα

Φίλιου Δέσποινα

Φούρκα Πέγκυ 

Φραγκεσκάκη Χριστίνα

Φραγκούλη Φωτεινή

Φωτακέλη Μαρία

Φώτου Γιώτα

Χαϊδεμενοπούλου Γεωργία

Χαλικιά Άλκηστη

Χαραλάς Κώστας

Χασάπης Δημήτρης

Χατζή Γιολάντα

Χατζή Νάνσυ

Χατζηβασιλείου Βασίλης

Χατζηγεωργίου Μελίνα

Χατζηκοκολάκη Σοφία

Χατζημανωλάκη Βασιλική

Χατζημανώλη Άννα

Χατόγλου Φρόσω

Χίου Έλσα

Χουκ-Αποστολοπούλου Ελένη

Χούτα Παναγιώτα

Χριστακόπουλος Δημήτρης

Χριστοδούλου Πάνος

Χωματίδη Μάρα

Χωρεάνθη Ελένη

Φίλιου Δέσποινα

Ψαράκη Βάσω

Ψαραύτη Λίτσα 

Ψυχογυιού Δήμητρα

Ψωρομύτη (Πινό) Κατερίνα (Κάτια)

 

Κατάλογος Β 

Αφορά εικονογράφους που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα - ο κατάλογος ανανεώνεται διαρκώς. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο κάθε συγγραφέα: www.biblionet.gr

 

Αμαραντίδου Λεμονιά

Ανδρικόπουλος Νικόλας

Ασπρόμουργος Αντώνης

Βαβούρη Ελίζα

Βαρβαρούση Λήδα

Βερούτσου Κατερίνα

Γαγγάδη Χριστίνα

Γρίβας Βασίλης

Δεληβοριά Μυρτώ

Δενεζάκη Λιάνα

Δημητρίου Γιώργος

Δήμος Χρήστος

Ελευθερίου Βαγγέλης

Ζαραμπούκα Σοφία

Καπατσούλια Ναταλία

Καράμπελας Ανδρέας

Καραπάνου Δέσποινα

Καρατζαφέρης Δημήτρης

Κονταίου Αιμιλία

Λαδά Έφη

Λαμπίτση Βασιλική

Λευθέρη Γαρυφαλλιά

Λεωνίδου Νίκη

Λιάπη Βάλλυ

Μακρή Λένα

Μαραθού Ελένη

Μαραντίδου Χαρά

Μητσιάλη Φούλη

Μπουλούμπασης Πέτρος

Νασιοπούλου Ντιάνα

Παπαδημητρίου Άννα-Μαρία

Παπαθανάση- Βγόντζα Σοφία

Παπανικολάου Πωλίνα

Παπατσαρούχας Βασίλης

Παρίσση Διατσέντα

Ράπτη Κατερίνα

Ρουσοπούλου Ελένη

Σαμαρτζή Ίρις

Σβετλίν Βασίλεβ

Σγουρός Γιώργος

Σπαθοπούλου Έρση

Σταματιάδη Ντανιέλα

Στίκα Δέσποινα

Στράουμπ Σαμπίνε

Συρογιαννόπουλος    Θόδωρος

Συρογιαννοπούλου-Βακάλη Φιλομήλα  

Σφήκας Νικόλας

Ταπτά Στεφανία

Τίκκου Φωτεινή

Τζαμπούρα Μαρία

Τουλιάτου Σοφία

Τσάμπρα Ελένη

Τσάους-Μπόζκο Οξάνα

Φούρκα Πέγκυ

Ψαράκη Βάσω

Ψυχογυιού Δήμητρα


 

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

  • PDF
rules330-228ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Σχολικό έτος 2012-2013

 

Κατάλογος σχολείων

  • PDF

classroom1

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα 960 δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Ο κατάλογος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ελαφρώς στην πορεία, μια και για ορισμένα σχολεία εκκρεμεί ακόμη η ένταξή τους ή όχι στο ΕΑΕΠ. 

 

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΩΡΙΣΤΗ

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑΣ

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑΣ

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑ

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑΣ

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑ

8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑ

9

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑΣ

10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΜΑΣ

11

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

12

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

13

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

14

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

15

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

16

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

17

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

18

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΧΕΡΟΥ

19

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

21

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

22

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

23

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

24

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ

25

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

26

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

27

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

28

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

29

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΒΑΛΑΣ

30

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΒΑΛΑ

31

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΒΑΛΑΣ

32

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

33

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

19o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΒΑΛΑ

34

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

35

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΒΑΛΑΣ

36

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

37

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

38

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

39

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

40

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

41

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

42

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

43

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

44

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

45

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

46

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

47

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

48

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

49

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

50

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

51

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

52

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

53

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

60o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

54

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

66o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

55

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

67o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

56

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

72o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

57

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

76o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

58

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

56o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

59

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΥΡΟΥ

60

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

59o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

61

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

69o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

62

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

128o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

63

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

137o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

64

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

138o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

65

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

144o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

66

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

145o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

67

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

162o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

68

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

69

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

70

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

71

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

72

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

96o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

73

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

89o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

74

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΑΦΝΗ

75

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΑΦΝΗΣ

76

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

104o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

77

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

107o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

78

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

79

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

80

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

81

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

82

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

83

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

70o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

84

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

71o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

85

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

51o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

86

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

36o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

87

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

88

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

109o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

89

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

24o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

90

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

91

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

113o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

92

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

46o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

93

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

79o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

94

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

95

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

129o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

96

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

130o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

97

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

142o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

98

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

99

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

100

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

101

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

30o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

102

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

103

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

104

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

105

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

133o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

106

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

107

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙ

108

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

109

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

110

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

111

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

112

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

113

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

114

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΥΡΩΝΑ

115

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΥΡΩΝΑ

116

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

117

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

118

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

119

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

120

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

121

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

122

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

123

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

124

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

125

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΜΗΤΤΟΥ

126

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

127

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΑΘΗΝΑΣ

21o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

128

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

129

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

130

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

131

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

132

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

133

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

134

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

135

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

136

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

137

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

138

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

139

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

140

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

20o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ

141

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΕΣ

142

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΕΣ

143

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΥΛΑΣ

144

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΥΛΑΣ

145

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

146

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

147

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

148

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

149

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

151

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ

152

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ

153

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ

154

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

155

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΡΚΙΖΑΣ

156

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ

157

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

158

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

159

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

160

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΙΑΝΙΑ

161

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

162

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΥΛΑΣ

163

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΙΤΣΙΟΥ

164

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ

165

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΥΛΑΣ

166

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

167

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

168

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΑΤΩΝ

169

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

170

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

171

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

172

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

173

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ

174

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ

175

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

176

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

177

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

178

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΑΤΩΝ

179

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

180

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ

181

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

182

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΟΙΞΗΣ

183

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΥΛΩΝΑΣ

184

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

185

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

186

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

187

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

188

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

189

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

190

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΙΛΟΘΕΗ

191

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

192

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

193

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

194

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

195

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

196

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΓΟΥ

197

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

198

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

199

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

200

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

201

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

202

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

203

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

204

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

205

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΗΦΙΣΙΑ

206

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

207

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΗ

208

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΗ

209

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

210

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

211

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΗ

212

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

213

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΗ

214

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΗΦΙΣΙΑ

215

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΗΦΙΣΙΑ

216

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

217

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

218

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

219

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

220

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

221

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

222

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

223

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

224

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

225

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

226

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

227

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

228

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

229

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

230

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

231

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

232

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

233

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

234

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

235

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

236

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

237

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

238

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

239

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

240

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

241

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

242

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

243

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

244

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

245

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

246

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

247

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

248

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

249

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

250

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

251

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

252

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

253

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

254

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

255

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΙΔΑΡΙ

256

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΙΔΑΡΙ

257

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΙΔΑΡΙ

258

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΪΔΑΡΙ

259

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΪΔΑΡΙ

260

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΪΔΑΡΙ

261

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

262

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

263

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

264

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

265

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

266

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

267

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

268

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

269

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

270

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

271

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

40o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

272

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

45o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

273

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

274

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

275

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

276

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

277

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

278

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

279

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

280

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

281

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

282

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

283

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

284

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΝ

285

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

286

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΝ

287

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΝ

288

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

289

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

290

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

291

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

292

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

293

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

294

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

295

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

296

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

297

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

298

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

299

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

300

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

301

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

302

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

303

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

20o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΝ

304

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

305

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

306

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

307

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

308

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

25o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

309

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

310

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΑΘΗΝΑΣ

20o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

311

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

312

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

313

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

314

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

315

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

316

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΣΧΑΤΟ

317

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΣΧΑΤΟ

318

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΣΧΑΤΟ

319

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

320

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

321

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΣΧΑΤΟ

322

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

21o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

323

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

26o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

324

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

325

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

326

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

327

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

328

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

329

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

330

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

331

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

332

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

333

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

334

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

335

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

336

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

337

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

338

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

339

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

340

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

341

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

342

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

343

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

344

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

345

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

346

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

347

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

348

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

349

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

350

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

351

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

352

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΛΥΦΑΔΑ

353

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

354

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

355

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

356

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

357

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

358

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

359

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

360

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

361

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

20o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

362

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΙΜΟΣ

363

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΙΜΟΣ

364

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΙΜΟΣ

365

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΙΜΟΥ

366

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΙΜΟΣ

367

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

368

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΝΔΡΑ

369

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΓΑΡΑ

370

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΓΑΡΑ

371

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

372

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

373

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

374

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

375

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

376

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ

377

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

378

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

379

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ

380

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

381

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

382

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

383

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ

384

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

385

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

386

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

387

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

388

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

389

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

390

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

391

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

392

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

393

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

26o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

394

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

395

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

396

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

34o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

397

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

398

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

399

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

401

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

402

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

403

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

404

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

405

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

406

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

407

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

408

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

409

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

410

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

411

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

26o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑ

412

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ

413

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

414

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

415

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

416

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

417

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

418

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

419

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

420

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

421

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

422

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

423

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

424

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

425

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

426

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

427

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

428

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

429

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

430

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

431

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

432

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

433

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

434

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

435

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΕΤΣΩΝ

436

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΙΝΑΣ

437

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

438

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

28o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

439

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

440

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

441

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

442

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

443

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

444

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

445

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

446

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΙΟΥ

447

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΙΟΥ

448

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΙΟΥ

449

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ- ΘΥΜΙΑΝΩΝ

450

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

451

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

452

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

453

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

454

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

455

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

456

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΠΕΝΟΥΣ

457

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

458

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

459

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

460

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

461

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

462

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

463

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

464

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

465

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΡΜΟΥ

466

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

467

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

468

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

42o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

469

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

55o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

470

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

471

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

44o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

472

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

53o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

473

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

474

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

475

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΙΟΥ

476

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΓΙΟΥ

477

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

478

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

479

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

26o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

480

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

34o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

481

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

35o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

482

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

483

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

484

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΙΟΥ

485

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

486

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

487

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

56o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

488

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

489

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ

490

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

491

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

492

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

493

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

29o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑΣ

494

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΙΑΣ

60o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

495

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

496

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

497

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

498

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

499

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΡΔΑΣ

500

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΑΧΑΡΩΣ

501

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΥ

502

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΥ

503

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΥ

504

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΥ

505

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ

506

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

507

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

508

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

509

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

510

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ

511

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ

512

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ

513

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ

514

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ

515

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

516

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

517

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

518

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

519

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

520

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

521

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

522

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗ

523

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΛΒΕΝΤΟ

524

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

525

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

526

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΤΑ

527

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΤΑ

528

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

529

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

530

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

531

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

532

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

533

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

534

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΗ

535

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΣΙΚΑ

536

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΟΥΣΑΣ

537

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΔΙΝΗΣ

538

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

539

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

540

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

541

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

542

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

543

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

544

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

545

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

546

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

547

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

548

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΕΒΕΖΑ

549

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

550

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΕΒΕΖΑ

551

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

552

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

553

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

554

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

555

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΟΦΑΔΩΝ

556

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

557

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

558

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

559

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

560

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

561

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

562

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΩΝΑ

563

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΑΛΑΝΗ

564

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

565

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

566

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

567

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

568

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

569

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

570

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

571

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

25o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

572

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

26o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

573

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

574

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΑΡΣΑΛΑ

575

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΑΡΣΑΛΑ

576

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

577

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

578

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

579

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

43o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

580

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

39o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

581

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

582

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

583

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

584

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

585

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

586

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

587

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΚΙΑΘΟΥ

588

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΛΟΥ

589

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΛΟΥ

590

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΑ

591

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΛΟΥ

592

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΛΟΣ

593

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΛΟΣ

594

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΛΟΥ

595

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

596

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

597

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

598

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ

599

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

600

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

601

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

31o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

602

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

603

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

604

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

605

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΜΠΟΥ

606

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ

607

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

608

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ

609

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

610

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ

611

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ

612

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

613

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΗΞΟΥΡΙ

614

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

615

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

616

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

617

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

618

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

619

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

620

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

79o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

621

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

87o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

622

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

88o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

623

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

94o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

624

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

29o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

625

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

107o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

626

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

627

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

628

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

629

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

630

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

631

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

632

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

633

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

634

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

635

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

636

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

637

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

638

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

639

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

640

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

641

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

642

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

643

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

92o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

644

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

645

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

72o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

646

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

647

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

109o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

648

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

77o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

649

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

101o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

650

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

41o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

651

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

55o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

652

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

66o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

653

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

67o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

654

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

655

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

656

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

657

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

45o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

658

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

659

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

59o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

660

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

61o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

661

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

662

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

663

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

664

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΙΑ

665

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ- ΜΙΚΡΑΣ

666

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

667

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΙΑ

668

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΑΝΟΜΗΣ

669

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

670

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΙΑΣ

671

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΙΑ

672

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΙΑ

673

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΛΑΙΑΣ

674

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΥΛΑΙΑ

675

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΡΜΗΣ

676

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

677

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΡΥΣΙΟΥ

678

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

679

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΡΜΗΣ

680

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΡΜΗΣ

681

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

682

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

683

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

684

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

685

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

686

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

687

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΚΕΩΝ

688

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΚΕΩΝ

689

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

690

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

691

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

692

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΚΕΩΝ

693

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

694

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

695

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

696

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ

697

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

698

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

699

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΙΝΔΟΥ

700

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

701

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

702

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

703

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

704

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΓΚΑΔΑ

705

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΛΧΙΚΟΥ

706

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΓΥΝΩΝ

707

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

708

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

709

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

710

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

711

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

712

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

713

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

714

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

715

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

716

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

717

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

718

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

719

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

720

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

721

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

722

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

723

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

724

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

725

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

726

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

727

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

728

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

729

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΑ

730

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΟΡΤΙΑΤΗ

731

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

732

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

733

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

734

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

735

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΩΝ

736

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΟΥΣΑΣ

737

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΟΥΣΑ

738

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

739

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ

740

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ

741

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑ

742

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ

743

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ

744

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑ

745

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ

746

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

747

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΙΛΚΙΣ

748

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΙΛΚΙΣ

749

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΙΛΚΙΣ

750

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΙΛΚΙΣ

751

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

752

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

753

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

754

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

755

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΔΕΣΣΑΣ

756

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΚΥΔΡΑΣ

757

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΔΕΣΣΑΣ

758

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

759

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

760

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

761

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

762

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

763

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

764

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

765

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

766

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

767

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

768

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

769

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

770

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

771

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΡΡΩΝ

772

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΡΡΩΝ

773

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

774

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

775

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ

776

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

777

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΡΡΩΝ

778

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΡΡΩΝ

779

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

20o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΡΡΩΝ

780

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

781

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

782

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

783

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

784

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

785

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

786

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ

787

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΜΥΛΙΑ

788

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΖΙΟΥ

789

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

790

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

30o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟ-ΣΤΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

791

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

792

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

793

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

794

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

36o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

795

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

37o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

796

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

45o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

797

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

46o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

798

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΟΥΤΩΝ

799

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

19o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

800

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

801

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΛΙΑ

802

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

803

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

804

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

805

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

806

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

807

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

808

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΣΤΕΛΛΙ

809

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

810

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣΗΜΙΟΥ

811

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΙΡΩΝ

812

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

813

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

814

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

815

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

816

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΗΤΕΙΑΣ

817

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΗΤΕΙΑΣ

818

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

819

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

820

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

821

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΑΚΙΑ

822

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

823

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

824

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

825

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

826

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

827

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

828

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

829

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

830

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

831

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΔΕΛΕ

832

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

833

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

834

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

835

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

836

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

837

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

838

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

839

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

840

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

841

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

842

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

843

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

19o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

844

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

845

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

846

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

847

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΟΥΔΑΣ

848

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟΔΟΥ

849

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

850

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΑΛΥΣΟΥ

851

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

852

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ

853

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ

854

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΣ

855

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΣΑΡΗ ΡΟΔΟΥ

856

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

857

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

858

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

859

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

860

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

861

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩ

862

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΣ

863

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΣ

864

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΗΠΑΡΙ ΚΩ

865

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

866

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

867

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

868

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

869

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

870

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

871

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

872

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

873

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

874

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

875

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΞΟΣ

876

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ

877

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΙΦΝΟΥ

878

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΝΟΥ

879

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΟΥΣΑΣ

880

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ

881

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

882

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

883

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΟΥΣ

884

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΟΣ

885

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΟΥΣ

886

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΟΥΣ

887

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΓΟΥΣ

888

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΚΙΟΣ

889

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

890

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

891

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

892

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

893

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

894

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

895

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ

896

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

897

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

898

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

899

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

900

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

901

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΜΕΑ

902

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ

903

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

904

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΕΛΟΥ

905

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

906

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

907

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

908

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

909

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΘΕΙΟΥ

910

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΛΑΧΙΩΤΗ

911

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΛΑΩΝ

912

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

913

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗ

914

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΑΡΤΗΣ

915

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΠΑΡΤΗΣ

916

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

917

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

918

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

919

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

920

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

921

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

922

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

923

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

924

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

925

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

926

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

927

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

928

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

929

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΗΒΑΣ

930

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΗΒΑΣ

931

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΗΒΑΣ

932

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

933

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

934

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

935

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

936

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

937

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

938

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

939

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

940

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

941

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

19o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

942

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

943

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

944

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

945

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

946

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

947

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

948

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

949

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

950

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

951

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ

952

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

953

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

954

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

955

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑ

956

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

957

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

958

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

959

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

960

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΤΕΑΣ