Κυ05042020

Κανονισμός για δημιουργούς

  • PDF
regulation

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σχολικό έτος 2012-2013 

Κανονισμός για τους συγγραφείς και τους εικονογράφους 

Το πρόγραμμα

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), έχοντας σταθερά ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, και ειδικότερα στις κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, επιχειρεί μια δυναμική παρέμβαση, μοναδική μέχρι σήμερα σε κλίμακα και διάρκεια.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ΕΚΕΒΙ έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους για την Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που θα καλύψει τρεις πλήρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014). Αιχμή του προγράμματος είναι η άμεση εξοικείωση των μικρών μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο.

Ένας από τους κύριους άξονες των δράσεών μας είναι η εκτέλεση ενός ευρύτατου προγράμματος γνωριμίας των μαθητών με τους δημιουργούς των βιβλίων (περισσότερες από 3.000 επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων σε σχολεία όλης της Ελλάδας μέσα σε 3 χρόνια). 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά τις επισκέψεις δημιουργών στα σχολεία. Άλλες πτυχές του προγράμματος, όπως οι ψηφιακές συναντήσεις, έχουν διαφορετικές διαδικασίες.

 

Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα για την ώρα απευθύνεται στα 961 ολοήμερα δημοτικά σχολεία της επικράτειας που λειτουργούν με βάση το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε αυτά τα δημοτικά σχολεία και μόνο, μια ώρα την εβδομάδα είναι πλέον αφιερωμένη στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των μαθητών.

Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων των πιο πάνω δημοτικών σχολείων.

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις για φέτος θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013.

Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος είναι υποχρεωμένος να προετοιμάσει τους μαθητές του για τη συνάντηση, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τον προσκεκλημένο συγγραφέα ή εικονογράφο.

Κάθε δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει το θέμα που θα παρουσιάσει. Είναι ωστόσο χρήσιμο να το προσδιορίσει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα των μαθητών και να διευκολυνθεί η προετοιμασία τους. Ας μην ξεχνάμε ότι καμιά φορά η επιλογή ενός δημιουργού από κάποιο σχολείο γίνεται επειδή έχει προηγηθεί κάποια «δουλειά» πάνω σε ένα ή περισσότερα έργα του. Ο δημιουργός καλό θα ήταν να λάβει υπόψη του τις ανάγκες του σχολείου και την προεργασία που έχει ενδεχομένως γίνει.

Το πρόγραμμα καλύπτει 1 ημέρα επίσκεψης του δημιουργού στο εκάστοτε σχολείο. Εφόσον έχει προσκλήσεις από περισσότερα σχολεία στον ίδιο νομό ή σε άλλους κοντινούς νομούς, καλό είναι οι επισκέψεις να συνδυάζονται, όταν αυτό είναι εφικτό. Δεν επιτρέπεται όμως να οργανώνονται επισκέψεις σε διαφορετικά σχολεία μέσα στην ίδια μέρα.

Στο πρόγραμμα προτείνεται να συμμετέχει μία ομάδα παιδιών έως το πολύ 50 άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η αμεσότητα και η δημιουργική διάσταση της επικοινωνίας. Εφόσον ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος είναι διαθέσιμος, δύναται να συναντήσει περισσότερες από μία ομάδες παιδιών μέσα στην ίδια ημέρα.

 

Όροι συμμετοχής

Κάθε σχολείο που μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα δικαιούται την επίσκεψη ενός συγγραφέα ή εικονογράφου για κάθε σχολικό έτος.

Ο εκπαιδευτικοί επιλέγουν 8 ονόματα συγγραφέων ή εικονογράφων με σειρά προτίμησης, ενώ στη συνέχεια θα διερευνηθεί από το ΕΚΕΒΙ ποιος δημιουργός έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το σχολείο.

Από τη στιγμή που η αίτηση γίνει δεκτή, το ΕΚΕΒΙ φέρνει σε επικοινωνία τον συγγραφέα ή τον εικονογράφο με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ώστε να καθορίσουν από κοινού την ημερομηνία επίσκεψης, τα θέματα συζήτησης, την προετοιμασία των μαθητών κλπ.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης πρέπει να ορίζεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της απάντησης από το ΕΚΕΒΙ, έπειτα από συνεννόηση του δημιουργού με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Εάν ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος δεν καθορίσει την ημερομηνία επίσκεψής του μέσα στο διάστημα αυτό, το ΕΚΕΒΙ θα προχωρά χωρίς προειδοποίηση στις επόμενες προτιμήσεις του σχολείου.

Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, και μόνο εφόσον δεν έχουν υπάρξει χρεώσεις σε εισιτήρια και ξενοδοχεία.

Οι κρατήσεις των εισιτηρίων και των ξενοδοχείων γίνονται πάντοτε μετά από συνεννόηση των δημιουργών με το ΕΚΕΒΙ. Οι διαδικασίες του προγράμματος δεν επιτρέπουν αλλαγές στις κρατήσεις αυτές. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή με ευθύνη του δημιουργού, θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει ο ίδιος το επιπλέον κόστος.

Εφόσον ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος επιθυμεί να συνδυάσει την επίσκεψή του σε ένα σχολείο με άλλη εκδήλωση (σε βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη, σχολείο εκτός προγράμματος), θα πρέπει να βρεθεί τρόπος κάλυψης των επιπλέον εξόδων από τον φορέα που τον προσκαλεί. Οι εκδηλώσεις εκτός προγράμματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την οργάνωση της επίσκεψης στο σχολείο, η οποία αποτελεί προτεραιότητα.

} Ο δημιουργός δεν θα πρέπει να ζητά από το σχολείο να προβεί σε δαπάνες που σχετίζονται με τη δική του επίσκεψη (όπως π.χ. κάλυψη εξόδων ταξί κ.ά.) ούτε και να απαιτεί από το σχολείο, θέτοντάς το ως όρο της επίσκεψής του, την αγορά βιβλίων του. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η οργάνωση πώλησης βιβλίων του συγγραφέα ή εικονογράφου μέσα ή κοντά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτό.

} Η αγνόηση των παραπάνω κανόνων φέρνει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς σε δύσκολη θέση και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις για τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με εμπορικούς σκοπούς (πώληση βιβλίων κ.λπ).

 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής

Μετακίνηση

Αεροπλάνο: οικονομική θέση

Η κράτηση γίνεται και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μετακινούμενος είναι απολύτως απαραίτητο να κρατήσει και να προσκομίσει στο ΕΚΕΒΙ την κάρτα επιβίβασης.

Πλοίο: Β’ θέση και καμπίνα Β’ θέσης (για μεγάλα ταξίδια)

Η έκδοση γίνεται από τον μετακινούμενο και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

Τρένο : Β’ θέση

Η έκδοση γίνεται από τον μετακινούμενο και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

ΚΤΕΛ

Η έκδοση γίνεται από τον μετακινούμενο και εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

Αστικές συγκοινωνίες

Η αξία του αντιτίμου των εισιτηρίων εξοφλείται από το ΕΚΕΒΙ με την προσκόμιση του εισιτηρίου. Η προσκόμιση του εισιτηρίου είναι απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του αντιτίμου.

Ταξί

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει χρήση ταξί σε καμία περίπτωση. Ενδεχόμενη χρήση ταξί θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον δημιουργό.

ΙΧ

Kαλύπτεται το κόστος βενζίνης (0,20 €/χιλιόμετρο).

Το ποσό εξοφλείται με την προσκόμιση απόδειξης με σφραγίδα του πρατηρίου καυσίμων.

Καλύπτεται αποκλειστικά το ποσό που δικαιολογείται βάσει χιλιομετρικής απόστασης η οποία υπολογίζεται από το ΕΚΕΒΙ.

Kαλύπτεται επίσης το κόστος των διοδίων, με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποκομμάτων.

Η απόδειξη του πρατηρίου που προσκομίζεται πρέπει να είναι συν πλην τριών ημερών από τη μέρα που πραγματοποιήθηκε το ταξίδι.  

 

Διαμονή (εκτός έδρας)

Το πρόγραμμα καλύπτει 1 διανυκτέρευση για κάθε επίσκεψη.

Η κράτηση γίνεται από το ΕΚΕΒΙ αποκλειστικά στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο δημιουργός διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο δικής του προτίμησης, το ΕΚΕΒΙ δεν θα είναι σε θέση να τον αποζημιώσει ούτε να συμψηφίσει με την αμοιβή του.

Εάν για κάποιο λόγο ο δημιουργός δεν χρησιμοποιήσει την κράτηση στο ξενοδοχείο, θα πρέπει να ενημερώνει το ΕΚΕΒΙ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν το ταξίδι του.

 

Αμοιβή

Από το ΕΚΕΒΙ προβλέπεται αποζημίωση 150,00 € μεικτά (με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη δαπάνης) για την κάθε επίσκεψη.

Για να διευκολύνεται η διαδικασία της καταβολής της αμοιβής και της εξόφλησης των εξόδων, οι δημιουργοί θα πρέπει να ακολουθούν τα πιο κάτω βήματα μετά το τέλος της επίσκεψης:

1. Αποστολή εντύπου απολογισμού επίσκεψης (ηλεκτρονικά ή παράδοση αυτοπροσώπως). Δεν θα πρέπει να αμελείται η σύνταξη ενός μικρού απολογισμού, με εντυπώσεις, ιδέες, προτάσεις, αλλά και σημαντικές πληροφορίες για την επίσκεψη (αριθμός παιδιών που συνάντησε κλπ).

2. Αποστολή καρτών επιβίβασης, εισιτηρίων και άλλων παραστατικών (ταχυδρομικά ή παράδοση αυτοπροσώπως) στο Λογιστήριο του ΕΚΕΒΙ.

3. Επικοινωνία με το Λογιστήριο του ΕΚΕΒΙ σχετικά με το παραστατικό για την αμοιβή και την εξόφληση εξόδων.

4. Όσοι δημιουργοί δεν διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση Απόδειξης Δαπάνης και να την αποστέλλουν (ταχυδρομικά ή παράδοση αυτοπροσώπως) στο Λογιστήριο του ΕΚΕΒΙ. 

5. Οι δημιουργοί παρακαλούνται να επισκέπτονται το λογιστήριο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας εξόφλησής τους (επίδοση ΑΠΥ, παραλαβή επιταγών κ.λπ) κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εξόφληση αφορά μικτό ποσό μεγαλύτερο των 1500 ευρώ απαιτείται η φορολογικής ενημερότητας.

 

Επικοινωνία με το ΕΚΕΒΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

Αθ. Διάκου 4, 11742 Αθήνα (www.ekebi.gr)


Για τις επισκέψεις σε σχολεία της περιφέρειας: Εύη Γεροκώστα

Τηλ.: 210 92 00 332, Fax: 210 92 00 305, e-mail: egerokosta@ekebi.gr


Για τις επισκέψεις σε σχολεία της Αττικής: Λίτσα Καφέ

Τηλ.: 210 92 00 303, Fax: 210 92 00 305, e-mail: lkafe@ekebi.gr


Για το Λογιστήριο: Κώστας Τρανούδης
Τηλ.: 210-9200310, Fax: 210 92 00 305, e-mail: ktranoudis@ekebi.gr