Κυ05042020

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

  • PDF
rules330-228
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Σχολικό έτος 2012-2013

 

   

 

Το πρόγραμμα

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), έχοντας σταθερά ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, και ειδικότερα στις κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, επιχειρεί μια δυναμική παρέμβαση, μοναδική μέχρι σήμερα σε κλίμακα και διάρκεια.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ΕΚΕΒΙ έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους για την Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που θα καλύψει τρεις πλήρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014). Αιχμή του προγράμματος είναι η άμεση εξοικείωση των μικρών μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο.

Ένας από τους κύριους άξονες των δράσεών μας είναι η εκτέλεση ενός ευρύτατου προγράμματος γνωριμίας των μαθητών με τους δημιουργούς των βιβλίων (περισσότερες από 3.000 επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων σε σχολεία όλης της Ελλάδας μέσα σε 3 χρόνια). 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά τις επισκέψεις δημιουργών στα σχολεία. Άλλες πτυχές του προγράμματος, όπως οι ψηφιακές συναντήσεις, έχουν διαφορετικές διαδικασίες. 

Γενικές πληροφορίες

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα  961 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όλη την Ελλάδα.

Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων των πιο πάνω σχολείων. 

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013.

Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος είναι υποχρεωμένος να προετοιμάσει τους μαθητές για τη συνάντηση, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τον προσκεκλημένο συγγραφέα ή εικονογράφο.

Κάθε δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει το θέμα που θα παρουσιάσει. Είναι ωστόσο χρήσιμο να το προσδιορίσει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα των μαθητών και να διευκολυνθεί η προετοιμασία τους. 

Το πρόγραμμα καλύπτει 1 ημέρα επίσκεψης του δημιουργού σε κάθε σχολείο.

Στη συνάντηση με τον δημιουργό προτείνεται να συμμετέχουν ομάδες παιδιών έως 50 άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η αμεσότητα και η δημιουργική διάσταση της επικοινωνίας. Εφόσον ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος είναι διαθέσιμος, μπορεί να συναντήσει περισσότερες από μία ομάδες μέσα στην ίδια ημέρα 

Όροι συμμετοχής

Αιτήσεις για πρόσκληση δημιουργών μπορούν να υποβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.philanagnosia.gr (ενότητα Γνωριμία με τους δημιουργούς/Αίτηση συμμετοχής).

Κάθε σχολείο που μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα δικαιούται την επίσκεψη 1 συγγραφέα ή 1 εικονογράφου για κάθε σχολικό έτος. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το σχολείο σας δεν κάλεσε συγγραφέα ή εικονογράφο στη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012, μπορεί να καλέσει έναν επιπλέον δημιουργό μέσα στη φετινή σχολική χρονιά.

Τα σχολεία επιλέγουν 8 ονόματα συγγραφέων ή εικονογράφων με σειρά προτίμησης, ενώ στη συνέχεια θα διερευνηθεί από το ΕΚΕΒΙ ποιος δημιουργός έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το σχολείο.

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, καλό είναι να αποφεύγεται η εκδήλωση προτίμησης μόνο σε έναν συγγραφέα ή εικονογράφο. 

Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται η κλήση του ίδιου δημιουργού στο σχολείο για δύο διαδοχικές χρονιές 

Από τη στιγμή που η αίτηση γίνει δεκτή, το ΕΚΕΒΙ φέρνει σε επικοινωνία τον συγγραφέα ή τον εικονογράφο με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ώστε να καθορίσουν από κοινού την ημερομηνία επίσκεψης, τα θέματα συζήτησης, την προετοιμασία των μαθητών κλπ.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης πρέπει να ορίζεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της απάντησης από το ΕΚΕΒΙ, έπειτα από συνεννόηση του δημιουργού με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό. Εάν ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος δεν καθορίσει την ημερομηνία επίσκεψής του μέσα στο διάστημα αυτό, το ΕΚΕΒΙ θα προχωρά αυτόματα στις επόμενες επιλογές του εκπαιδευτικού.

Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, και μόνο εφόσον δεν έχουν υπάρξει χρεώσεις σε εισιτήρια και ξενοδοχεία.   

Οι κρατήσεις των εισιτηρίων και των ξενοδοχείων γίνονται πάντοτε μετά από συνεννόηση των δημιουργών με το ΕΚΕΒΙ. Οι διαδικασίες του προγράμματος δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε αλλαγή στις κρατήσεις αυτές. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή με ευθύνη δημιουργού, θα πρέπει να καλύψει ο ίδιος το επιπλέον κόστος. 

Εφόσον ο συγγραφέας ή ο εικονογράφος επιθυμεί να συνδυάσει την επίσκεψή του σε ένα σχολείο με άλλη εκδήλωση σε βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη, σχολείο εκτός προγράμματος), θα πρέπει να βρεθεί τρόπος κάλυψης των επιπλέον εξόδων από τον φορέα που τον προσκαλεί. Οι εκδηλώσεις εκτός προγράμματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσουν την οργάνωση της επίσκεψης στο σχολείο, η οποία είναι προτεραιότητα. 

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, αμοιβή

Το ΕΚΕΒΙ καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης (αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εισιτήρια ΟΣΕ, εισιτήρια ΚΤΕΛ και αστικών συγκοινωνιών, βενζίνη με ΙΧ) και διαμονής (1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο επιλογής του ΕΚΕΒΙ) του συγγραφέα ή του εικονογράφου βάσει του αντίστοιχου κανονισμού που αποστέλλεται σε όλους τους συμμετέχοντες δημιουργούς. 

Έντυπο Εφαρμογής Προγράμματος

Μετά το τέλος της επίσκεψης, ο εκπαιδευτικός που υλοποίησε το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο Εφαρμογής Προγράμματος που του έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά και να το επιστρέψει συμπληρωμένο:

  • Για τα σχολεία της περιφέρειας στην κα Εύη Γεροκώστα | E-mail: egerokosta@ekebi.gr
  • Για τα σχολεία της Αττικής στην κα Λίτσα Καφέ  | E-mail: lkafe@ekebi.gr
 
 

Επικοινωνία με το ΕΚΕΒΙ

 

Για τις επισκέψεις σε σχολεία της περιφέρειας: 

Εύη Γεροκώστα 
Τηλ.: 210 92 00 332, Fax: 210 92 00 305 

 

Για τις επισκέψεις σε σχολεία της Αττικής: 

Λίτσα Καφέ 
Τηλ.: 210 92 00 303, Fax: 210 92 00 305