Ημερίδες

101-ways

Ένας πρώτος απολογισμός

Πρόκειται να γίνουν...

Από το σύνολο των ΔΣ με ΕΑΕΠ της χώρας δεν έγινε δυνατό, μέχρι σήμερα, να πραγματοποιηθούν ημερίδες-σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των ΔΣ με ΕΑΕΠ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, κι ένα μέρος της Δυτικής Ελλάδος (έχουν βέβαια πραγματοποιηθεί τα αντίστοιχα σεμινάρια για τους Σχολικούς Συμβούλους, ήδη από το Φθινόπωρο του 2011).

Σε ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. το Νότιο Αιγαίο, θα γίνουν συμπληρωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια για την κάλυψη των αναγκών δυσπρόσιτων νησιών (π.χ. Κάλυμνος κ.ά.). Συμπληρωματικά σεμινάρια θα γίνουν και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει τέτοια ανάγκη, με το πέρας του πρώτου κύκλου επιμόρφωσης που θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο με τη διενέργεια ημερίδων-σεμιναρίων και στις προαναφερθείσες Περιφέρειες.

  • Το αίτημα των εκπαιδευτικών για περισσότερα βιωματικά εργαστήρια, λιγότερη «θεωρία» και επικέντρωση σε ιδέες και πρακτικές που να είναι χρήσιμες στην καθημερινότητα της εκπαίδευσης το έχουμε αντιληφθεί και το συμμεριζόμαστε. Θα προσπαθήσουμε, με όσα μέσα μας παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, να το ικανοποιήσουμε.